Artikel Terkini

Rejab Kembali, Sya'ban Menanti, Ramadhan Dirindui

Monday, May 21, 2012
Oleh: Dr. Asmadi Mohamed Naim

اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان

Ya Allah, berilah keberkatan kepada kami pada Rejab dan Sya'ban, dan jadikan kami berjumpa dengan Ramadhan.

Rejab datang lagi, dan kerap kali perbincangan mengenai menambahkan amalan-amalan dalam bulan Rejab menjadi perdebatan. Kerap kali amalan-amalan berpuasa dalam bulan Rejab dan Sya'ban dipertikaikan. Persoalan dan perdebatan berkisar kepada isu-isu di bawah:

i. Benarkah bulan Rejab tidak ada keistimewaannya berbanding bulan-bulan lain dan mengatakannya mempunyai kelebihan akan jatuh sesat?

ii. Benarkah melakukan amalan-amalan kebaikan di bulan ini tidak ada bezanya dengan melakukannya pada bulan-bulan lain?

iii. Benarkah mengkhususkan melakukan kebaikan pada bulan ini adalah satu yang 'sesat' atau bid'ah?

Disebabkan masa yang terhad, saya tidak bercadang memberikan penghuraian secara menyeluruh merangkumi penghujahan setiap pihak yang menyokong dan menolak. Saya lebih menjurus kepada melihat kepada penghujahan ulama yang membenarkannya secara ringkas untuk melihat samada adakah amalan-amalan ini rekaan mereka semata-mata atau mereka mempunyai hujah dan pentafsiran yang memuaskan hati kita untuk beramal dengannya.

Method saya dalam berdepan dengan amalan-amalan ibadah masyarakat Islam terdahulu khususnya yang dipelopori oleh ulama-ulama (yang tidak bertentangan dengan nas nyata al-Quran dan al-sunnah) ialah husn al-dzan bahawa ulama-ulama tersebut mempunyai hujah yang membolehkan amalan itu diamalkan. Perbincangan saya menjurus kepada soalan-soalan yang saya lontarkan di atas dan saya ulangkan sekali lagi secara satu persatu:

Benarkah bulan Rejab tidak ada keistimewaannya berbanding bulan-bulan lain dan mengatakannya mempunyai kelebihan akan jatuh sesat?

Firman Allah SWT dalam Surah at-Taubah, ayat 36:

Bermaksud:
Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah ialah dua belas bulan dalam ketentuan Allah (di Luh mahfuz) pada hari Dia menjadikan langit-langit dan bumi, antaranya empat bulan haram. Itulah agama yang lurus, maka jangan kamu menzalimi diri kamu di dalamnya (bulan-bulan tersebut). Perangilah orang-orang kafir keseluruhannya sebagaimana mereka memerangi kamu keseluruhannya. Ketahuilah sesungguhnya Allah bersama-sama dengan orang-orang yang bertakwa.

Ayat tersebut mengkhususkan empat bulan sebagai bulan-bulan haram iaitu tiga bulan yang berturut iaitu Zulqaedah, Zulhijjah dan Muharram; dan satu bulan yang bersedirian iaitu bulan Rejab.

Menurut Imam al-Razi RH:
Maksud al-haram (samada bulan haram atau tempat haram) ialah maksiat padanya dibalas dengan balasan yang lebih berat, dan ketaatan dibalas dengan pahala yang lebih besar
(al-Razi, jil.16, ms. 53).

Imam al-Qurtubi menjelaskan (Jilid 8, ms. 67):

خص الله تعالى الأربع الأشهر الحرم بالذكر، ونهى عن الظلم فيها تشريفا لها، وإن كان منهيا في كل زمان.
Bererti: Allah Taala mengkhususkan empat bulan dengan menyebutnya, dan melarang kezaliman dilakukan di dalam bulan-bulan ini adalah untuk memuliakannya (bulan-bulan ini), walaupin kezaliman tersebut sememangnya dilarang pada setiap masa.


Imam Ibn Kathir mengaitkan ayat di atas dengan ayat selepasnya dengan berkata:

"ذلك الدين القيم" هذا هو الشرع المستقيم من امتثال أمر الله فيما جعل من الأشهر الحرم والحذو بها على ما سبق من كتاب الله، الأول قال تعالى: فلا تظلمون فيهن أنفسكم" أي في هذه الأشهر المحرمة لأنها آكد وأبلغ في الإثم من غيرها كما أن المعاصي في البلد الحرم تضاعف لقوله تعالى: "ومن يرد فيه بإلحاد ظلم نذقه بعذاب أليم". وكذا الشهر الحرام تغلظ فيه الآثام ولهذا تغلظ الدية في مذهب الشافعي وطائفة كثيرة من العلماء.

Bererti: "Itulah jalan yang lurus" Inilah dia Syarak yang lurus daripada kepatuhan kepada suruhan Allah Taala pada apa yang diberikan pada bulan-bulan haram, dan mempraktikannya sebagaimana dinyatakan dalam kitab Allah
Pertama, Allah Taala berfirman: Maka jangan kamu menzalimi diri kamu padanya, iaitu pada bulan-bulan haram kerana lebih pasti dan lebih berat dosa berbanding dosa dalam bukan bulan-bulan haram, sebagaimana maksiat dalam negeri haram (Mekah dan Madinah) berlipat ganda dosanya berdasarkan firman Allah (yang bermaksud): Dan sesiapa yang mahu mendatangkan padanya (masjid haram) kezaliman, Kami merasakannya dengan azab yang pedih!" (al-Hajj: 25)
Demikian juga bulan-bulan haram, lebih berat dosa yang dilakukan di dalamnya, sebagaimana mazhab Imam Shafie dan ramai kumpulan ulama mengatakan 'diyah mughallazah' (terhadap pembunuhan dan kecederaan) yang dilakukan dalam bulan haram.


Berkata Imam Ibn kathir dalam tafsirnya berkaitan ayat di atas:

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: "إن عدة الأشهر عند الله" الآية فلا تظلمون فيهن أنفسكم في كلها ثم اختص من ذلك أربعة أشهر فجعلهن حراما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيها أعظم والعمل الصالح فيها أعظم.

Berkata Ibn Kathir lagi: Berkata Ali bin Abi Talhah dari Ibn Abbas: Sesungguhnya bilangan-bilangan bulan di sisi Allah... al-ayat.. Maka janganlah kamu menzalimi pada bulan-bulan tersebut diri-diri kamu pada keseluruhan bulan, kemudian dikhususkan darinya empat bulan dan Allah menjadikannya sebagai bulan-bulan haram,dan menambah kemuliaannya dan Dia menjadikannya berbuat dosa padanya lebih berat dan amal soleh padanya lebih hebat pahalanya.


Subhanallah, maha suci Allah SWT, penerangan oleh ulama-ulama muktabar ini jelas menunjukkan bahawa menganggap bulan Rejab sebagai bulan yang istimewa tidak ada cacat celanya berdasarkan al-Quran dan sunnah. Bahkan menganggap amalan-amalan yang dilakukan lebih besar pahalanya juga adalah bersesuaian dengan penafsiran ayat di atas dan bukanlah dari perbuatan bid'ah. Apabila Allah SWT meletakkan sebagai bulan istimewa, ia menunjukkan satu motivasi supaya umat Islam menambahkan amalan dalam bulan ini bersesuaian pahalanya dilipatkali gandakan.


• Benarkah melakukan amalan-amalan kebaikan di bulan ini tidak ada bezanya dengan melakukannya pada bulan-bulan lain?

Saya ingin mengulangi kembali petikan yang saya tulis di bahagian di atas yang menjhelaskan persoalan ini.

Lihat kembali huraian Imam Ibn kathir dalam tafsirnya berkaitan ayat di atas:

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: "إن عدة الأشهر عند الله" الآية فلا تظلمون فيهن أنفسكم في كلها ثم اختص من ذلك أربعة أشهر فجعلهن حراما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيها أعظم والعمل الصالح فيها أعظم.

Berkata Ibn Kathir lagi: Berkata Ali bin Abi Talhah dari Ibn Abbas: Sesungguhnya bilangan-bilangan bulan di sisi Allah... al-ayat.. Maka janganlah kamu menzalimi pada bulan-bulan tersebut diri-diri kamu pada keseluruhan bulan, kemudian dikhususkan darinya empat bulan dan Allah menjadikannya sebagai bulan-bulan haram,dan menambah kemuliaannya dan Dia menjadikannya berbuat dosa padanya lebih berat dan amal soleh padanya lebih hebat pahalanya.


Ibn Abbas RA melalui nukilan Imam Ibn Kathir mengakui amal soleh dalam bulan haram ini lebih besar pahalanya.

Lihat pula bagaimana tafsiran Imam al-Qurtubi (Jilid 8, ms. 67):
:

خص الله تعالى الأربع الأشهر الحرم بالذكر، ونهى عن الظلم فيها تشريفا لها، وإن كان منهيا في كل زمان.
Bererti: Allah Taala mengkhususkan empat bulan dengan menyebutnya, dan melarang kezaliman dilakukan di dalam bulan-bulan ini adalah untuk memuliakannya (bulan-bulan ini), walaupun kezaliman tersebut sememangnya dilarang pada setiap masa.


Justeru, mengkhususkan amalan pada bulan ini, bukan bererti kita menafikan melakukan kebaikan pada bulan-bulan lain, sebagaimana melarang kezaliman dilakukan pada bulan-bulan haram bukan bererti melakukan kezaliman pada bulan-bulan yang lain.

Penafsiran bahawa bulan Rejab dan bulan-bulan haram mempunyai keistemewaan apabila meninggalkan kejahatan dan melakukan amal soleh adalah bertepatan dengan ayat-ayat di atas. Justeru, adalah sesuatu yang amat-amat gopoh apabila sesorang mengklasifikasikan pandangan yang masih dalam ruang lingkup ayat ini sebagai satu perbuatan sesat.

Benarkah mengkhususkan melakukan kebaikan pada bulan ini khususnya puasa adalah satu yang 'sesat' atau bid'ah?

Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim satu hadith dari Uthman bin Hakim berkata:
Aku berkata: Aku bertanya Sa'id bin Jubair mengenai puasa bulan Rejab, kami pada waktu itu di bulan Rajab. Dia berkata: Aku mendengar Ibn Abbas RA berkata: Adalah Rasulullah SAW berpuasa, sehingga kami menyangka dia tidak berbuka; dan bila dia berbuka, sehingga kami menyangkanya tidak berpuasa.

Hadith tersebut menyebut bagaimana puasa juga menjadi amalan Rasulullah SAW dalam bulan Rejab.

Imam Nawawi mensyarahkan hadith di atas dengan berkata (Syarh Sahih Muslim, Jil.8, ms.225):

الظاهر أن مراد سعيد بن جبير بهذا الاستدلال أنه لا نهي ولا ندب فيه لعينه، بل له حكم باقي الشهور، ولم يثبت في صوم رجب نهي ولاندب لعينه، ولكن أصل الصوم مندوب أليه. وفي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب إلى الصوم من الأشهر الحرم، ورجب أحدها. والله أعلم.

Bermaksud: Yang nyata bahawasanya maksud Sa'id bin Jubair ialah menunjukkan bahawa tidaklah dilarang dan tidaklah disunatkan berpuasa Rejab (kerana bulannya), bahkan untuk puasa Rejab adalah sama hukum sunat dengan bulan-bulan yang lain. Tidak sabit juga larangan dan galakan untuknya secara sendirian. Sebaliknya asal hukum puasa ialah mandub (digalakkan). Dalam Sunan Abi Daud, Rasulullah SAW menggalakkan puasa pada bulan-bulan haram dan Rejab adalah antaranya.


Walaupun Imam Nawawi mensyarahkan hadith-hadith puasa Rasulullah SAW yang menunjukkan baginda berpuasa penuh hanya pada bulan Ramadhan, namun Imam Nawawi tidak melihat hadith bulan Rejab ini berlawanan dengan hadith-hadith sebelumnya.

Berkaitan hadith riwayat Abu Daud adalah seperti berikut (Aun al-ma'bud, Jil.4, 507):

((صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك)) وقال بأصابعه الثلاثة فضمها ثم أرسلها.
Bererti: Berpuasalah dari bulan haram kemudian tinggal, bulan haram kemudian tinggal, bulan haram kemudian tinggal. Dia berkata dengan menunjukkan tiga jarinya dan dirapatkan kemudian dilepaskan (tidak dirapatkan).


Imam Nawawi telah menukilkan hadith ini dalam kitabnya Riyadh al-Salihin. Beberapa pengarang semasa antaranya Dr. Mustafa Bugha dan rakan-rakannya mensyarahkan hadith ini berkata (Nuzhah al-Muttaqin, Jil.2, ms.130):

Sesungguhnya puasa sunat adalah digalakkan kerana ianya ketaatan yang Allah SWT dan Rasulnya menyukainya lebih-lebih lagi dalam bulan haram. Makruh berpuasa berterusan (siyam al-dahr iaitu puasa setahun selain hari raya) kepada sesiapa yang ditakuti mendapat mudarat, atau menyebabkan hak yang wajib atau sunat terabai sebagaimana hadith riwayat Bukhari dan Muslim: "Tidak ada puasa bagi sesiapa yang berpuasa berterusan". Namun sesiapa yang tidak memudaratkan dia dengan berterusan puasa dan tidak menyebabkannya terabai menunaikan hak yang wajib atau sunat, tidak makruh bagi pihaknya, bahkan mustahab (digalakkan), dan yang paling afdhal berpuasa selang sehari.


Golongan yang menolak

Walaupun begitu, syarahan oleh para Imam dan pengarang semasa ditolak oleh pihak yang berlawanan kerana beberapa sebab, antaranya:

i. mereka menjadikan hadith umum sebagai dalil utama seolah-olah bertaraf qat'i: Setiap yang baru itu bid'ah, dan setiap yang bid'ah itu sesat! Sekiranya tidak ada galakan dari syarak, maka haram melakukannya dan boleh jatuh bid'ah dan sesat.

Imam Nawawi juga menukilkan hadith tersebut (hadith larangan bid'ah) dalam kitabnya Riyadh al-Salihin (ms. 88), tetapi tafsirannya bukan sebegitu. Justeru beliau masih boleh mengatakan: "Tidaklah dilarang dan tidaklah disunatkan berpuasa Rejab (kerana bulannya), bahkan untuk puasa Rejab adalah sama hukum sunat dengan bulan-bulan yang lain. Tidak sabit juga larangan dan galakan untuknya secara sendirian. Sebaliknya asal hukum puasa ialah mandub (digalakkan)".

Imam Nawawi tidak pula mengatakan "Apabila tidak ada galakan, maka melakukannya adalah bid'ah dan sesat"!

Ini menunjukkan sebahagian besar juga ulama-ulama ahl al-Sunnah wa al-Jamaah dahulu berpegang sekiranya tidak ada dalil yang khusus samada melarang atau menyuruh, perkara tersebut kembali kepada hukum asal ibadah tersebut. Dalam kes puasa rejab, andainya tiada dalil yang menggalakkannya dan melarangnya, ia kembali kepada dalil umum galakan berpuasa, dan dalil umum kelebihan meninggalkan kezaliman dan melakukan amalan taat di bulan-bulan haram.

ii. Perbezaan metodologi iaitu mereka mengatakan hadth-hadith dhaif tidak boleh digunakan untuk beramal, sedangkan sebahagian ulama yang lain membenarkan beramal dengan hadith-hadith dhaif yang ringan selama ianya tidak bertentangan dengan nas-nas yang qat'i dan nyata pada syara' serta tidak menyalahi kaedah-kaedah syarak. Justeru, kelebihan puasa Rajab tidak berlawanan dengan kelebihan bulan-bulan haram yang dinyatakan di awal perbincangan.

Kesimpulan:

Perbincangan ini membuat kesimpulan bahawa:

Saya berharap pembaca dapat berlapang dada menerima perbezaan pendapat dan membuang sifat taksub samada menerima atau menolak perbincangan ini. Perlu diingatkan bahawa persoalan 'menambah amalan dalam bulan rajab' dan persoalan puasa padanya adalah permasalahan furu' (cabang dalam agama). Ia tidak akan menjadikan seseorang yang menerima atau menolaknya menjadi sesat.

Penerangan oleh ulama-ulama muktabar jelas menunjukkan bahawa menganggap bulan Rejab sebagai bulan yang istimewa tidak ada cacat celanya berdasarkan al-Quran dan sunnah. Bahkan menganggap amalan-amalan yang dilakukan lebih besar pahalanya juga adalah bersesuaian dengan penafsiran ayat di atas dan bukanlah dari perbuatan bid'ah. Apabila Allah SWT meletakkan sebagai bulan istimewa, ia menunjukkan satu motivasi supaya umat Islam menambahkan amalan dalam bulan ini bersesuaian pahalanya dilipatkali gandakan.

Penafsiran bahawa bulan Rejab dan bulan-bulan haram mempunyai keistemewaan apabila meninggalkan kejahatan dan melakukan amal soleh adalah bertepatan dengan ayat-ayat di atas. Menjadi satu kegopohan apabila sesorang mengklasifikasikan pandangan yang masih dalam ruang lingkup ayat ini sebagai satu perbuatan sesat dan bid'ah. Ditakuti tuduhan sesat akan kembali kepada penuduhnya. Melakukan bid'ah melarang masyarakat menambah ibadah dan amalan kebaikan sama buruknya atau lebih buruk daripada mereka yang mereka-reka (bid'ah) ibadah.

Perbincangan ini juga menunjukkan bahawa tidaklah dilarang dan tidaklah disunatkan berpuasa Rejab (kerana bulannya), bahkan untuk puasa Rejab adalah sama hukum sunat dengan bulan-bulan yang lain. Tidak sabit juga larangan dan galakan untuknya secara sendirian. Sebaliknya asal hukum puasa ialah mandub (digalakkan). Manakala dalam Sunan Abi Daud, Rasulullah SAW menggalakkan puasa pada bulan-bulan haram dan Rejab adalah antaranya.

Pada saya, bersempena dengan kedatangan Ramadhan yang semakin hampir, kita merasakan bahawa barakah Ramadhan dan kemuliaannya, kita dimotivasikan untuk menambahkan amalan-amalan kita. Puasa secara khususnya merupakan amalan-amalan yang digalakkan. Meneruskan puasa sepanjang Rajab dan sya'ban, tidak memasukkan kita dalam golongan siyam al-dahr kerana siyam al-dahr yang dimakruhkan ialah mereka yang berterusan berpuasa selama setahun kecuali hari-hari yang diharamkan berpuasa sahaja. Walaupun begitu, mereka yang berpuasa kena memastikan bahawa mereka dapat menunaikan hak-hak yang wajib dan sunat yang mereka perlu penuhi.

Selain itu marilah kita sama-sama memperbanyakkan amalan lain seperti solat-solat sunat, sedekah dan sebagainya. Semoga kita dirahmati Allah. Bertuahlah saudara-saudari yang dapat menambah amalan bersempena dengan motivasi al-Quran berkaitan dengan kelebihan dan besarnya pahala di bulan-bulan haram, dan rasa syukur dekatnya kita dengan Ramadhan. Semoga penulisan ini mendapat saham apabila bertambahnya keyakinan saudara saudari untuk menambahkan amalan kita di bulan ini.

Wallahu a'lam.

Al-haqir ilallah,

Sumber : Asmadi MN

Pintu Perlepasan Dengan Membaca Ayat al Kursi

Saturday, May 5, 2012

Pintu Perlepasan Dengan Membaca Ayat al Kursi

Dalam kehidupan kita, kita tidak terlepas daripada sebarang ujian daripada Allah SWT, bahkan nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu juga sungguh hebat ujian yang menimpa mereka. Tidak kurang hebatnya ujian yang menimpa para-para ulama yang tidak pernah lenggang daripada menerima ujian. Namun, ujian tersebut sebenarnya menambahkan lagi keimanan mereka, menambahkan lagi hubungan mereka dengan Allah SWT. Apabila mereka menimpa sesuatu kesusahan, pasti mereka akan mengadu kepada Allah, Mereka bermunajat kepada Allah SWT, mereka berdoa kepada Allah SWT. Maka lahirlah doa-doa yang terdapat daripadanya doa-doa yang ma’thur daripada Nabi, dan ada juga doa daripada salafussoleh dan para ulama.

Tidak diragui lagi, bahawa doa-doa Nabawi merupakan asas utama bagi sumber pengambilan sesuatu doa, dan ia sememangnya tidak diragukan sedikitpun, sekalipun bagi orang yang hanya memiliki sebesar zarah akal fikiran yang sihat. Maka kalam Penghulu Manusia SAW adalah penghulu bagi kalam manusia. Walaupun demikian, kita tidak diwajibkan beriltizam dengan doa-doa yang datang daripada Nabi SAW. Bahkan, jika seseorang itu mengucapkan sendiri doanya yang tidak bersalahan dengan syara', tidaklah mengapa. Membaca ayat-ayat al Quran disamping itu dicampurkan doa-doa tersebut dengan doa-doa yang datang daripada Nabi SAW bagi menghasilkan faedah yang lebih besar dan sempurna.
Firman Allah SWT di dalam surah al Hasyr, ayat 7 : "dan apa jua perintah Yang dibawa oleh Rasulullah (s.a.w) kepada kamu maka Terimalah serta amalkan, dan apa jua Yang dilarangNya kamu melakukannya maka patuhilah laranganNya."

Di dalam Al-Quran, terdapatnya satu ayat yang dapat memberikan seribu syafaat dan manfaat buat manusia jika sentiasa diamalkan. Dan ia juga salah satu daripada pintu-pintu perlepasan yang bermanfaat bagi mengelak daripada 1001 jenis keburukan. Dan pintu perlepasan yang terhebat yang dimaksudkan ialah ayat al Kursi. Dinamakan ayat al Kursi kerana di dalamnya disebut nama al Kursi, dan kerana ini jugalah ayat ini menjadi besar. Al Kursi merupakan salah satu daripada makhluk Allah yang jauh lebih besar daripada tujuh petala langit dan bumi. Bandingan tujuh petala langit dan bumi dengan al Kursi umpama sebentuk anting-anting/cincin yang ditemui di tanah lapang yang kosong. Perlu di ingat, bukan yang di maksudkan dengan KURSI ini tempat duduk tuhan, tetapi adalah KURSI itu syiar atas kebesaran Tuhan.

Ayat Kursi diturunkan pada suatu malam selepas Hijrah. Menurut riwayat, ketika Ayat Qursi diturunkan disertai dengan beribu-ribu malaikat sebagai penghantarnya, kerana kebesaran dan kemuliaannya.
Syaitan dan iblis juga menjadi takut kerana adanya satu halangan dalam usaha mereka menyesatkan umat manusia. Ayat ini termasuk salah satu daripada ayat-ayat yang terbesar. Berdasarkan hadith yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Abu Daud, al Hakim dan Harawi di dalam al Fadhail, daripada Ubai ibn Ka’ab RA, beliau meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, “Wahai Abu al Munzir! Adakah kamu tahu ayat manakah dari Kitab Allah yang ada padamu itu yang paling besar? “Ubai RA menjawab, “ Allah dan RasulNya lebih mengetahui.” Rasulullah SAW bersabda :

اللهُ لاَ إِلَهَ إلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوم
“Allah yang tiada tuhan selain Dia, Yang Hidup Kekal lagi terus menerus menguruskan (makhlukNya).” (Surah al Baqarah, ayat 255)

Tiba-tiba Baginda SAW menepuk dadaku sambil bersabda, “semoga dimudahkan ilmu bagimu, wahai Abu Munzir!”

Disebut didalam sebahagian riwayat yang lain, Rasulullah SAW bertanya beliau sehingga tiga kali, namun Ubai ibn Ka’ab RA tidak menjawabnya, kerana beradab dengan Rasulullah SAW. Ubai ibn Ka’ab RA berkata, “Maka Rasulullah SAW menepuk dadaku sambil bersabda, “Semoga dimudahkan ilmu bagimu, wahai Abu al Munzir!”.

Al Darimi RA meriwayatkan daripada al Rabi’ ibn Abdullah al Kala’i RA, seorang lelaki bertanya, “Wahai Rasulullah! Ayat apakah di dalam kitab Allah yang paling agung?” Rasulullah SAW bersabda, “Ayat al Kursi.

اللهُ لاَ إِلَهَ إلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوم

Lelaki itu bertanya lagi, “Ayat apakah di dalam Kitab Allah yang paling kamu suka diturunkan kepadamu dan umatmu?” Baginda SAW bersabda, “Ayat terakhir surah al Baqarah, kerana ia merupakan pembendaharaan rahmat yang berasal dari bawah ‘Arasy Allah. Tiada suatu kebaikan di dunia dan akhirat yang tidak tercakup dalam ayat ini.”

Ayat al Kursi juga dinamakan dengan Sayyidul Aayi al Quran (Penghulu ayat-ayat al Quran), sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA daripada Nabi SAW:

لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامٌ وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَفِيهَا آيَةٌ هِيَ سَيِّدَةُ آيِ الْقُرْآنِ هِيَ آيَةُ الْكُرْسِيِّ
"Setiap sesuatu memiliki puncak, dan puncak Al Qur`an adalah surah Al Baqarah, di dalamnya terdapat ayat yang merupakan peghulu ayat-ayat dalam Al Qur`an iaitu ayat kursi."

Demikian tertulis di dalam al Tajrid.

Al Anbari dan al Baihaqi meriwayatkan daripada Ali ibn Abi Talib RA, bahawa Nabi SAW bersabda :

سيدة آي القرآن : اللهُ لاَ إِلَهَ إلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوم
 “penghulu ayat-ayat al Quran ialah : Allah yang tiada tuhan selain Dia, Yang Hidup Kekal lagi terus menerus menguruskan  (makhlukNya).”

Demikianlah sebagaimana disebut di dalam al Durr al Manthur.

Selain itu, ayat al Kursi juga disebut sebagai Ayat al Fath (ayat kemenangan), Ayat al Barakah wa al Nama’ (ayat keberkatan dan kesuburan), Ayat al Muqaddasah (ayat yang disucikan), Ayat al Tauhid (ayat mengesakan Allah dan Ayat al Mustaghithin (ayat orang-orang yang meminta pertolongan).

Abu Qatadah RA berkata, “sesiapa yang membaca ayat al Kursi ketika berada di dalam kesulitan, nescaya akan diberi pertolongan oleh Allah. Ayat ini juga disebut sebagai ayat orang-orang yang memohon bantuan, orang-orang yang memohon perlindungan, orang-orang yang meminta pengembalian dan orang-orang yang meminta penjagaan. Bahkan juga, dinamakan dengan ayat penjaga, ayat pelindung dan ayat penolak.”

Ketahuilah bahawan ayat al Kursi mengandungi lima nama yang mulia, amat agung kedudukannya, amat besar manfaatnya dan terlalu tinggi rahsianya. Setiap nama ini mengarah kepada satu rahsia besar yang tersembunyi di bawahnya beberapa rahsia besar yang akan diperolehi manfaatnya dan zahir faedahnya apabila disertai dengan bacaan yang berterusan (istiqamah).
 
Firman Allah SWT :

اللهُ لاَ إِلَهَ إلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوم
“Allah yang tiada tuhan selain Dia, Yang Hidup Kekal lagi terus menerus menguruskan (makhlukNya).” (Surah al Baqarah, ayat 255)

Sesiapa yang berkekalan menyebut tiga nama ini, akan meraih manfaatnya dengan segera dalam pelbagai urusan yang berkaitan dengan tuntutan duniawi, peningkatan kedudukan dan darjat, menarik hati orang yang berilmu dengan perasaan kasih, rasa suka dan hormat. Manakala kelebihannya dalam urusan agama, jauh lebih besar manfaatnya dan lebih tinggi kedudukannya.

Apabila kamu inginkan suatu hajat, hendaklah kamu gabungkan kalimah tauhid ( لاَ إِلَهَ إلاَّ الله ) dengan salah satu daripada nama-nama Allah yang bersesuaian dengan keinginan kamu. Hendaklah kamu berterusan membacanya dalam keadaan hati yang khusyu’ dan hadir, nescaya keinginanmu akan dipenuhi dengan kehendak Allah SWT.

Contohnya, bagi memohon rezeki, kamu mengucapkan :  لاَ إِلَهَ إلاَّ الله الرَّزَّاق
“Tiada Tuhan melainkan Allah, Yang Maha Pemberi Rezeki.”

Untuk memohon kemuliaan dan pangkat, maka hendaklah berterusan mengucapkan : لاَ إِلَهَ إلاَّ الله المُعِزُّ
“Tiada Tuhan melainkan Allah, Yang Maha  Memuliakan.”

Untuk memohon ilmu, maka hendaklah berterusan mengucapkan : لاَ إِلَهَ إلاَّ الله العَلِيْمُ
“Tiada Tuhan melainkan Allah, Yang Maha Mengetahui.”

Untuk memohon belaian kasih dan saying , maka hendaklah berterusan mengucapkan : لاَ إِلَهَ إلاَّ الله الوَدُوْدُ
“Tiada Tuhan melainkan Allah, Yang Maha Mengasihi.”

Allah SWT berfirman : العلي العظيم
“Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung.’

Kedua-dua nama ini dinisbahkan kepada ketinggian dan keagungan. Barangsiapa yang rutin menyebutnya, nescaya akan meraih ketinggian dan kedudukan yang besar.

Nama Allah al Azim (Yang Maha Agung), member maksud Dia Maha Berkuasa atas setiap penguasa yang kejam lagi keras kepala. Barangsiapa merasa takut terhadap kezaliman penguasa yang angkuh, atau musuh, atau orang zalim, atau zalim yang terlalu kejam, amaka hendaklah sentiasa menyibukkan diri membaca nama Allah ini.

Manakala sesiapa yang membaca seluruh nama yang mulia ini , iaitu :

اللهُ لاَ إِلَهَ إلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوم، العَلِيُّ الْعَظِيْمُ
“Allah yang tiada tuhan selain Dia, Yang Hidup Kekal lagi terus menerus menguruskan (makhlukNya), Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung.”

Bagi mendapatkan atau menyelesaikan suatu urusan yang penting, dan berterusan membacanya sambil menghadap Kiblat pada waktu yang mulia daripada waktu-waktu yang disunatkan berdoa, nescaya doanya akan diperkenalkan.

Maka ketahuilah juga, sesungguhnya terdapat pelbagai cara bacaan ayat al Kursi yang disusun oleh ulama. Kesemua cara ini diamalkan mengikut pengetahuan dan ijtihad mereka, namun tidak seorang pun daripada mereka yang mengatakan bahawa cara tersebut diriwatkan daripada Nabi SAW. Oleh yang demikaan, tergugur dan terlepaslah mereka daripada sebarang tanggungjawab penisbahan suatu amalan kepada Nabi SAW. Diantara cara bacaan ayat al Kursi ialah :

1)      Membacanya sebanyak 170 kali mengikut bilangan hurufnya,
2)      Membacanya sebanyak 50 kali mengikut bilangan kalimahnya,
3)      Membacanya sebanyak 313 kali mengikut bilangan Rasul-rasul dari kalangan para nabi dan ia merupakan bilangan Pengikut Thalut dan Ahli Badar dari kalangan sahabat Rasulullah SAW,
4)      Membacanya sebanyak 201 mengikut bilangan nama Nabi Muhammad SAW,
5)      Membacanya sekali. Kemudian apabila sampai pada ayat :

وَلاَ يَئُودُهُ، حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْم
Diulang sebanyak 70 kali. Kemudian diulang membaca ayat al Kursi dari awal hingga sampai pada perkataan di atas, ulangi lagi sebanyak 70 kali.

Diantaranya lagi beberapa khasiat dan cara bacaan ayat al Kursi ialah :

  1. Sesiapa yang membaca Ayat Kursi dengan istikamah setiap kali selesai sembahyang fardhu, setiap pagi dan petang, setiap kali masuk kerumah atau kepasar, setiap kali masuk ke tempat tidur dan musafir, insyaallah akan diamankan dari godaan syaitan dan kejahatan raja-raja (pemerintah) yang kejam, diselamatkan dari kejahatan manusia dan kejahatan binatang yang memudharatkan. Terpelihara dirinya dan keluarganya, anak-anaknya, hartanya, rumahnya dari kecurian, kebakaran dan kekaraman.

  2. Terdapat keterangan dalam kitab Assarul Mufidah, barang siapa yang mengamalkan membaca Ayat Kursi, setiap kali membaca sebanyak 18 kali, inyaallah ia akan hidup berjiwa tauhid, dibukakan dada dengan berbagai hikmat, dimudahkan rezekinya, dinaikkan martabatnya, diberikan kepadanya pengaruh sehingga orang selalu segan kepadanya, diperlihara dari segala bencana dengan izin Allah SWT.

  3. Salah seorang ulama Hindi mendengar dari salah seorang guru besarnya dari Abi Lababah r.a, membaca Ayat Kursi sebanyak anggota sujud (7 kali) setiap hari ada benteng pertahanan Rasulullah SAW.

  4. Sheikh Abul ‘Abas al Bunni RA menerangkan: “Sesiapa membaca Ayat Kursi sebanyak hitungan kata-katanya (50 kali), di tiupkan pada air hujan kemudian diminumnya, maka insyaAllah tuhan mencerdaskan akalnya dan memudahkan faham pada pelajaran yang dipelajari.

  5. Sesiapa yang membaca Ayat Kursi selepas sembahyang fardhu, Tuhan akan mengampunkan dosanya. Sesiapa yang membacanya ketika hendak tidur, terpelihara dari gangguan syaitan, dan sesiapa yang membacanya ketika ia marah, maka akan hilang rasa marahnya.

  6. Sheikh al Buni RA menerangkan: Sesiapa yang membaca Ayat Kursi sebanyak hitungan hurufnya (170 huruf), maka insyaAllah, Tuhan akan memberi pertolongan dalam segala hal dan menunaikan segala hajatnya, dan melapangkan fikirannya, diluaskan rezekinya, dihilangkan kedukaannya dan diberikan apa yang dituntutnya.

  7. Barang siapa membaca Ayat Kursi ketika hendak tidur, maka Tuhan mewakilkan dua malaikat yang menjaga selama tidurnya sampai pagi.

  8. Abdul Rahman bin Auf RA menerangkan bahawa, ia apabila masuk kerumahnya dibaca Ayat Kursi pada empat penjuru rumahnya dan mengharapkan dengan itu menjadi penjaga dan pelindung syaitan.

  9. Sheikh al Buni RA menerangkan: sesiapa yang takut terhadap serangan musuh hendaklah ia membuat garis lingkaran dengan isyarat nafas sambil membaca Ayat Kursi. Kemudian ia masuk bersama jamaahnya kedalam garis lingkaran tersebut menghadap kearah musuh, sambil membaca Ayat Kursi sebayak 50 kali, atau sebanyak 170 kali, insyaallah musuh tidak akan melihatnya dan tidak akan memudharatkannya.

  10. Sheikul Kabir Muhyiddin Ibnu Arabi RA menerangkan bahawa; sesiapa yang membaca Ayat Kursi sebanyak 1000 kali dalam sehari semalam selama 40 hari, maka demi Allah, demi Rasul, demi al Quran yang mulia, Tuhan akan membukakan baginya pandangan rohani, dihasilkan yang dimaksud dan diberi pengaruh kepada manusia. (dari kitab Khawasul Qur’an)
           
* Sumber daripada kitab Abwabul Faraj karangan al Muhaddith Dr Sayyid Muhammad ibn Alawi al Maliki, yang telah diterjemahkan oleh al Musnid al Sheikh Datuk Muhammad Fuad bin Kamaluddin al Maliki yang berjudul “Pintu-pintu Perlepasan” bab 2, terbitan SOFA production.

* Sumber yang lain diambil daripada beberapa laman web ilmiah.

Segala puji bagi Allah yang telah mengurniakan nikmat kepada hambaNya, berikut adalah Musalsal dengan membaca ayat al Kursi yang telah diijazahkan oleh guru kami yang mulia al Muhaddith al Sheikh al Dr Mahmud Saied Muhammad Mamduh al Husaini, di rumahnya yang mulia pada hari Jumaat yang mulia, bertarikh 4 Mei 2012 bersamaan 13 Jamadil Akhir 1433 Hijrah.

بسم الله الرحمن الحيم
الحمد لله الرحيم الرحمن الكريم المنان،الذي أكرمنا بنعمة الإسناد،وشرفنا ببعثة خير الأنام سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد أفضل الصلا ة وأتم السلام، وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الأكرمين وذرياته الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد :
ولله الحمد والمنة،
هذه المسلسل بقراءة آية الكرسي :
قال شيخنا المحدث الشيخ محمود سعيد محمد ممدوح الحسيني : قال شيخنا الشيخ محمد ياسين الفاداني : أخبرني به الشيخ محمد عبد الباقي اللكنوي والشيخ عمر حمدان المحرسي كلاهما عن السيد علي بن ظاهر الوتري عن عبد الغني الدهلوي وزاد الأول عن صالح السناري عن محمد بن خليل القاوقجي بروايته وعبد الغني الدهلوي عن محمد عابد السندي عن صالح بن محمد الفلاني عن محمد بن سنة عن محمد بن عبد الله عن نور الدين علي الزيادي عن يوسف بن عبد الله الأرميوني عن الحافظ جلال الدين السيوطي عن التقي ابن فهد الهاشمي عن أبي العباس أحمد بن المنيرب عن الصدر أبي الفتح الميدومي عن النجيب عبد اللطيف الحراني عن الحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن علي البكري هو ابن الجوزي عن محمد بن ناصر الحافظ عن أبي الغنائم محمد بن علي بن ميمون النرسي عن أبي عبد الله محمد بن علي بن الحسين عن أبي الفضل محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الشيباني عن أبي محمد عبد الله بن أبي سفيان القرشي الشعراني عن إبراهيم بن عمر بن بكر السكسكي عن محمد بن شعيب بن شابور عن عثمان بن أبي عاتكة الهلالي عن علي بن زيد أنه أخبره أن أبا عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن أخبره عن أبي أمامة الباهلي أنه سمع علي بن أبي طالب يقول ما أرى رجلا أدرك عقلة الإسلام أو ولد في الإسلام يبيت ليلة حتى يقرأ هذه الآية الله لاإله إلا هو الحي القيومسورة البقرة 2 الآية 255 “ إلى آخرها ثم قال لو تعلمون ما هي أو قال ما فيها لما تركتموها على حال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت آية الكرسي من كنز تحت العرش ولم يؤتها نبي قبلي قال علي فما بت ليلة قط منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقرأها ولا تركتها منذ سمعت هذا الخبر من نبيكم صلى الله عليه وسلم وقال أبو أمامة ما تركت قراءتها منذ سمعت هذا من علي وقال القاسم ما تركت قراءتها منذ حدثني أبو أمامة بفضلها حتى الآن وهكذا قال جميع الرواة حتى وصل إلينا.

قلت (المحدث الشيخ محمد ياسين الفاداني)  وأنا ما تركت قراءتها منذ سمعت هذا الحديث عقب الصلوات وعند النوم. ولله الحمد.

Dikhabarkan daripada Abu Umamah al Bahili RA, sesungguhnya beliau telah mendengar Ali ibn Abi Talib RA berkata : “Tidaklah aku melihat seorang lelaki yang lahir daripada kalangan orang Islam yang duduk dirumahnya pada waktu malam membaca ayat ini : 

اللهُ لاَ إِلَهَ إلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوم.. إلى آخرها
“Allah yang tiada tuhan selain Dia, Yang Hidup Kekal lagi terus menerus menguruskan (makhlukNya).” Ayat al Kursi sehingga akhirnya.

Kemudian beliau berkata sekiranya kamu mengetahui akan kelebihannya, nescaya kamu tidak akan meninggalkannya walauapa jua keadaan sekalipun. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : Sesungguhnya aku dikurniakan ayat al Kursi yang berasal daripada bawah ‘Arasy Allah dan tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku.”

Berkata Ali ibn Abi Talib RA : “Maka aku membacanya pada setiap malam selepas aku mendengarnya daripada Rasulullah SAW. Dan janganlah kamu meninggalkannya selepas kamu mendengar khabar ini daripada nabi kamu Muhammad SAW.”

Maka berkata Abu Umamah RA : “Maka tidaklah aku meninggalkan membacanya selepas aku mendengarnya daripada Ali ibn Abi Talib RA.”

Berkata Qasim RA : “Maka tidaklah aku meninggalkan membacanya selepas aku mendengarnya daripada Abu Umamah RA dengan kelebihannya sehingga sekarang.” Dan demikianlah keseleruhan yang meriwayatkannya sehinggalah sampai kepada kami.

Berkata Sheikh Muhammad Yassin al Fadani : “Dan saya tidak meninggalkan membacanya setelah mendengar hadis ini setiap kali selepas solat dan ketika hendak tidur.” Segala puji bagi Allah.

Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah SWT untuk mengamalkannya, insyaAllah..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Makluman Kepada Para Pengunjung :

Sekiranya terdapat apa-apa kesalahan perkataan dan fakta di dalam artikel blog ini, dan terdapat mana-mana artikel saya yang menyinggung perasaan anda, maka saya terlebih dahulu memohon maaf di atas perkara tersebut.

Anda boleh memberi komen yang membina, teguran yang berhemah dan cadangan atau pendapat yang bernas terhadap mana-mana artikel di dalam blog ini.

Sebarang kata-kata kesat, menyimpang, lucah dan kata-kata yang bagi pendapat saya boleh menjatuhkan nama baik Islam akan di ban/delete dan tidak akan dilayan sama sekali.

Anda boleh menghantar artikel-artikel anda, iklan-iklan serta jaringan blog anda untuk di siarkan di dalam blog ini, dengan syarat ianya akan ditapis terlebih dahulu oleh admin blog ini.

Sebarang masalah atau apa-apa yang berkenaan diatas boleh dihantar terus ke email admin iaitu :
firdaus_hadi90@yahoo.com

atau boleh melayari facebook admin di bawah :
Ikhwani Fillah

Al Lauhah Ar Raie'ah

Lalu Lintas Pengunjung

Jumlah Bukaan